Písomná otázka E-002690/11 Proinsias De Rossa (S&D) Komisii. Rozdeľovanie potravín najchudobnejším osobám