Písomná otázka E-6701/09 Proinsias De Rossa (S&D) Komisii. Nepovinný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach