2011/189/EÚ: Rozhodnutie Rady z  24. júna 2010 o podpise v mene Európskej únie Dohovoru o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne