Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov — 2. dodatok k 30. úplnému vydaniu