Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2011 z  20. júna 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 302/2011, ktorým sa otvára mimoriadna dovozná colná kvóta na určité množstvá cukru na hospodársky rok 2010/2011