Najvyšší súd Slovenskej republiky, uznesenie zo dňa 17/08/2010