Nariadenie Komisie (EÚ) č. 381/2010 zo 4. mája 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny