Písomná otázka E-004086/11 Robert Goebbels (S&D) Komisii. Ponaučenie z aféry Eurostatu v roku 2003