Decyzja Rady (UE) 2017/2105 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie ds. Handlu w odniesieniu do zmiany załącznika XII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, określającego wykaz kolumbijskich podmiotów zamawiających zgodnie z postanowieniami tytułu VI („Zamówienia publiczne”)