Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/434 z 13. februára 2017 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej