Písomná otázka E-2214/10 João Ferreira (GUE/NGL) Komisii. Pomoc vodárenským družstvám v obci Paredes