Písomná otázka E-009104/11 Roberta Angelilli (PPE) Komisii. Situácia v Somálsku