Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. októbra 2012.