Zadeva T-243/19: Tožba, vložena 9. aprila 2019 – Giant Electric Vehicle Kunshan/Komisija