Lieta T-243/19: Prasība, kas celta 2019. gada 9. aprīlī — Giant Electric Vehicle Kunshan/Komisija