Publications Office of the EU
Právo EÚ

EU Law in Force

Rýchly prístup k právu EÚ

EUR-Lex

Vaša brána k Úradnému vestníku Európskej únie, právnym predpisom a judikatúre EÚ, vnútroštátnym transpozičným opatreniam a ďalším právnym dokumentom a informáciám

Pramene práva EÚ

Summaries of EU legislation

Easy-to-read summaries of EU legal acts

Official Journal of the EU

All the editions of the Official Journal of the EU

National transposition measures

EU directives transposed into national law