a school of fish

Pescuit și afaceri maritime

Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit încearcă să sporească potențialul economiei maritime a Europei și valorificarea acestuia, să asigure durabilitatea sectorului pescuitului, să garanteze aprovizionarea constantă cu alimente de origine marină și să creeze condițiile necesare pentru un mediu marin sănătos și pentru comunități costiere în care generațiile de astăzi și de mâine să poată prospera.

De aceea, promovează o abordare integrată a tuturor politicilor maritime, menită să stimuleze economia albastră și în același timp elaborează, dezvoltă și pune în aplicare politica comună în domeniul pescuitului. Aceasta din urmă reprezintă piatra de temelie a tuturor activităților departamentului vizând exploatarea durabilă a resurselor piscicole.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.