Componența succesivă a comitetului - comite255

composition title

Componența succesivă

Former members

Componența succesivă a comitetului

Primul comitet (1 martie 2010-28 februarie 2014):

Domnul Jean-Marc Sauvé, vicepreședintele Consiliului de Stat din Franța;

Domnul Peter Jann, fost judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

Lordul Jonathan Mance, judecător la Curtea Supremă a Regatului Unit;

Domnul Torben Melchior, președintele Curții Supreme din Danemarca;

Domnul Péter Paczolay, președintele Curții Constituționale din Ungaria;

Doamna Ana Palacio Vallelersundi, avocată și fostă membră și președintă a Comisiei pentru afaceri juridice și piața internă din Parlamentul European;

Doamna Virpi Tiili, fostă judecătoare la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene.

Al doilea comitet (1 martie 2014-28 februarie 2018):

Domnul Jean-Marc Sauvé, vicepreședintele Consiliului de Stat din Franța;

Domnul Luigi Berlinguer, profesor de drept și fost membru al Parlamentului European;

Doamna Pauliine Koskelo, fostă președintă a Curții Supreme din Finlanda și judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

Lordul Jonathan Mance, judecător la Curtea Supremă a Regatului Unit;

Domnul Péter Paczolay, președintele Curții Constituționale din Ungaria (membru până la 21 ianuarie 2016);

Domnul Mirosław Wyrzykowski, judecător la Curtea Constituțională din Polonia (membru începând de la 29 februarie 2016);

Domnul Christiaan Timmermans, profesor de drept și fost judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

Domnul Andreas Voßkuhle, președintele Curții Constituționale din Germania.

Cel de al treilea comitet (1 martie 2018-28 februarie 2022):

Dl Christiaan Timmermans, profesor de drept și fost judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (președinte al comitetului de la 1 martie 2018 până la 27 februarie 2020),

Dl Simon Busuttil, fost deputat în Parlamentul European și membru al Camerei Reprezentanților din Malta (membru al comitetului de la 1 martie 2018 până la 11 februarie 2020),

Dl Allan Rosas, fost judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (președintele comitetului din 20 aprilie 2020),

Dl Frank Clarke, președintele Curții Supreme din Irlanda,

Dna Julia Laffranque, judecătoare la Curtea Supremă a Estoniei și fostă judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (membră a comitetului din 22 ianuarie 2021), 

Dl Carlos Lesmes Serrano, președintele Curții Supreme și al Consiliului General al Puterii Judiciare din Spania,

Dna Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, fostă judecătoare la Tribunalul Uniunii Europene,

Dl Andreas Voßkuhle, președintele Curții Constituționale a Germaniei,

Dl Mirosław Wyrzykowski, fost judecător la Curtea Constituțională a Poloniei.

Cel de al patrulea comitet (1 martie 2022 – prezent):

Dl Allan Rosas, fost judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (președintele comitetului),

Dl Frank Clarke, fost Chief Justice al Irlandei și fost președinte al Curții Supreme,

Dna Julia Laffranque, judecătoare la Curtea Supremă a Estoniei și fostă judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,

Dna Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, fostă judecătoare la Tribunalul Uniunii Europene,

Dna Barbara Pořízková, judecătoare și vicepreședintă a Curții Administrative Supreme din Cehia,

Dna Silvana Sciarra, judecătoare la Curtea Constituțională a Italiei,

Dl Vassilios Skouris, fost judecător și președinte la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
 

Committee Footer web content element