Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene („Oficiul”), cu sediul la Luxemburg, este un oficiu interinstituțional care are misiunea să editeze publicațiile instituțiilor Uniunii Europene (Decizia 2009/496/CE, Euratom). Mai exact, Oficiul produce și difuzează publicații cu caracter juridic sau general, în formate tipărite și/sau electronice. De asemenea, gestionează o serie de site-uri de internet prin care le oferă cetățenilor, autorităților și întreprinderilor europene acces la informații și date oficiale furnizate de UE, inclusiv EUR-Lex, Portalul de date deschise al UE, Publicațiile UE, TED (Tenderrs Electronic Daily), CORDIS și asigură păstrarea pe termen lung a conținutului produs de instituțiile și organismele UE.