Avize juridice

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei declinări a responsabilității, al unui aviz privind drepturile de autor și al normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Declinarea responsabilității

Oficiul pentru Publicații a creat acest site pentru a facilita accesul publicului la legislația, publicațiile și politicile Uniunii Europene. Obiectivul nostru este de a difuza informații exacte și actualizate. Dacă ni se semnalează erori, vom încerca să le corectăm.

Cu toate acestea, Oficiul pentru Publicații nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile publicate pe acest site.

Aceste informații:

 • au doar caracter general și nu se referă la o situație specială, la o anumită persoană sau entitate
 • nu sunt în mod necesar exhaustive, complete, exacte sau actualizate
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe care nu intră în sfera de control și nici în responsabilitatea Oficiului pentru Publicații
 • nu reprezintă consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere specifică trebuie să consultați întotdeauna un specialist în domeniu).

Vă rugăm să rețineți faptul că nu se poate garanta că un document disponibil on-line reproduce cu exactitate un text adoptat oficial. Numai Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (ediția tipărită sau, începând de la 1 iulie 2013, ediția electronică disponibilă pe site-ul EUR-Lex) este considerat autentic și produce efecte juridice.

Ne propunem să limităm pe cât posibil inconvenientele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot comporta erori. Prin urmare, nu putem garanta că serviciul nostru nu va fi întrerupt sau afectat de asemenea probleme. Oficiul pentru Publicații nu își asumă răspunderea cu privire la problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a site-urilor externe la care se face trimitere.

Această declinare a responsabilității nu este destinată să limiteze răspunderea Oficiului pentru Publicații într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în situații în care, potrivit legislației respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Aviz privind drepturile de autor

© Uniunea Europeană, 2019

 1. Reutilizarea, în scopuri comerciale sau necomerciale, a documentelor juridice, administrative și de jurisprudență și a datelor publicate pe acest site este permisă cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a documentelor este pusă în aplicare prin Decizia din 12 decembrie 2011.
 2. Potrivit acestei decizii, și publicațiile generale ale Comisiei Europene pot fi reutilizate cu condiția menționării sursei.
 3. În ceea ce privește publicațiile generale ale celorlalte instituții, organisme, birouri și agenții UE, se aplică următoarele reguli:
  • Descărcarea și reproducerea sunt autorizate cu condiția menționării sursei.
  • Traducerea publicațiilor în limbi diferite de cele în care au fost publicate pe acest site este posibilă cu condiția să se încheie un acord de licență gratuită.
  • În cazul în care conținutul publicațiilor UE este înglobat în materiale care sunt vândute (indiferent de format), persoana fizică sau juridică responsabilă cu publicarea acestora trebuie să informeze cumpărătorii, înainte ca aceștia să achite eventuale taxe sau abonamente și de fiecare dată când accesează aceste materiale, că informațiile preluate din publicațiile UE pot fi obținute gratuit, în format electronic, de pe acest site.

***

Aceste principii generale pot face obiectul condițiilor prevăzute de avize individuale privind drepturile de autor. Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să consulte informațiile privind drepturile de autor ale fiecărui document.

Utilizarea de elemente (de exemplu, text, fotografii, imagini, grafice etc.) care fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală aparținând unei părți terțe este permisă sub rezerva unei autorizări prealabile din partea titularului dreptului de autor.

Autorizațiile generale menționate mai sus nu se aplică logourilor sau mărcilor înregistrate.

Dacă aveți întrebări referitoare la cele de mai sus sau cu privire la drepturile de autor aferente documentelor UE pe care doriți să le reutilizați, contactați-ne în scris la adresa:

Publications Office
Access to and Reuse of Public Information
OP Portal
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fax (352) 2929-42672
E-mail

Declarație de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal

Această declarație de confidențialitate oferă informații cu privire la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operațiune de prelucrare: Înregistrarea utilizatorilor pe site-ul „Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene” (Portalul OP), inclusiv pe sub-site-ul Publicațiile UE (fost EU Bookshop)

Operator de date: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Unitatea C.1 („Portalul OP”)

Referința înregistrării: DPR-EC-00449

Cuprins

 1. Introducere
 2. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 3. Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?
 4. Ce date personale colectăm și prelucrăm?
 5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?
 8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?
 9. Date de contact
 10. Unde puteți găsi mai multe informații

1. Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să vă respecte viața privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

Această declarație de confidențialitate explică motivul pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Mai jos sunt prezentate informațiile referitoare la prelucrarea datelor furnizate la înregistrarea utilizatorilor pe site-ul „Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene” (Portalul OP), inclusiv pe sub-site-ul Publicațiile UE (fost EU Bookshop), prelucrare realizată de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, unitatea C.1 („Portalul OP”).

2. De ce colectăm, păstrăm și prelucrăm date cu caracter personal?

Scopul prelucrării datelor: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, unitatea C.1 („Portalul OP”) colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă înregistra ca utilizator al site-ului „Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene”, denumit în continuare Portalul OP, inclusiv pentru a vă oferi servicii legate de comandarea unor publicații imprimate pe pagina Publicațiile UE.

Operațiunea de prelucrare constă în menținerea unei liste conținând date cu caracter personal într-o bază de date.

În plus, datele sunt utilizate într-un mod anonimizat pentru studii și/sau în scopuri statistice, în vederea îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

3. Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că:

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii;

și

- dumneavoastră, ca persoană vizată, ați consimțit ca datele personale să vă fie prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Temeiul juridic pentru prelucrare: mandatul Oficiului pentru Publicații, Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

4. Ce date personale colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Unitatea C.1 („Portalul OP”) colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date obligatorii pentru un cont complet:

 • Prenume
 • Nume
 • Adresă de e-mail
 • Parolă (criptată)

Date obligatorii pentru un cont cu autentificare unică (date obținute de la un serviciu extern precum Facebook, Twitter sau EU Login):

 • ID utilizator
 • E-mail (nu pentru Twitter)
 • Prenume
 • Nume

Date opționale:

 • Număr de telefon
 • Tema de interes
 • Rol preferat
 • Tip de adresă
 • Prenume (poate fi diferit de cel din datele obligatorii)
 • Nume (poate fi diferit de cel din datele obligatorii)
 • Adresă poștală
 • Cod poștal
 • Localitate
 • Țara
 • Adresă de e-mail (poate fi alta decât cea obligatorie)
 • Numărul de telefon
 • Tip de persoană
 • Organizație
 • Departament
 • Funcție

Furnizarea de date cu caracter personal nu este obligatorie pentru navigarea pe Portalul OP. Ea este însă obligatorie dacă doriți să beneficiați de serviciile suplimentare pe care vi le oferă un cont complet, cum ar fi „Adresele mele”, „Listele mele”, „Widget-urile mele”, „Comenzile mele”, „Profilul meu”, „Alertele mele”, „Adnotările mele”, „Evaluările mele”, „Căutările mele” și „Fluxurile mele RSS”.

De asemenea, este obligatorie dacă doriți să comandați o publicație cu livrare la domiciliu.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Unitatea C.1 („Portalul OP”) a Oficiului pentru Publicații păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopul colectării sau prelucrării, și anume pentru furnizarea serviciilor solicitate. Dacă v-ați creat un cont complet, puteți șterge singur datele dumneavoastră cu caracter personal, folosind butonul „Ștergere profil și cont”.

Dacă nu vă folosiți contul timp de trei ani, vă vom trimite un mesaj de informare, la care trebuie să răspundeți în termen de o lună. În caz contrar, vă vom șterge automat contul.

6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractantului său, ARCANIA SASU, care se ocupă de comenzile pe suport de hârtie. Toate operațiunile de prelucrare se desfășoară respectând Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei. Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD, Regulamentul (UE) 2016/679).

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au o nevoie legitimă de a le cunoaște în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi comunicate niciunei părți terțe.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea acestora. De asemenea, dacă este cazul, aveți dreptul de a vă opune prelucrării sau aveți dreptul la portabilitatea datelor.

Ați consimțit să furnizați date cu caracter personal unității C.1 („Portalul OP”) din cadrul Oficiului pentru Publicații pentru această operațiune de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, notificând operatorul de date. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de momentul retragerii.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, puteți contacta, de asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate la punctul 9 de mai jos.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referința/referințele de înregistrare, așa cum se specifică la punctul 10 de mai jos).

9. Date de contact

- Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date – unitatea C.1 („Portalul OP”) din cadrul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene – la adresa info@publications.europa.eu.

- Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

- Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Puteți depune o plângere și la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, la adresa dps@edps.europa.eu, dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

10. Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul următor: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu referința de înregistrare: DPR-EC-00449