Oportunități de angajare - Despre Oficiul pentru Publicații

Dockbar

Who we are - EU careers

Oportunități profesionale

Oricine este interesat să lucreze pentru instituțiile și organismele UE trebuie să contacteze Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). EPSO organizează concursuri generale în vederea angajării de personal cu contract pe perioadă determinată sau nedeterminată. UE lucrează nu doar cu angajați permanenți, ci și cu agenți contractuali și personal temporar. De asemenea, oferă stagii de formare și gestionează baze de date cu experți din diferite domenii. Citiți mai multe despre procesul de selecție și despre pregătirile pentru concursurile generale pe site-ul EPSO.