Cauza T-116/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 18 noiembrie 2011 — EMA/Comisia ( „Măsuri provizorii — Program de cercetare și dezvoltare tehnologică — Decizie prin care se pune capăt participării la un proiect — Notă de debit — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței” )