2011/196/UE: Decizia Comisiei din 29 martie 2011 privind conformitatea standardului EN 14682:2007 referitor la cordoanele și șnururile cu sistem de strângere folosite la îmbrăcămintea pentru copii cu cerința generală de siguranță din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului și publicarea trimiterii la standard în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2011) 1860] Text cu relevanță pentru SEE