Întrebare scrisă E-008034/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) adresată Comisiei. VP/ÎR – Bombardarea de către turci a teritoriilor kurde din Irak