Întrebare scrisă E-006912/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) adresată Comisiei. Poziţia Comisiei în afacerea Bildu