Întrebare scrisă E-7046/10 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Limba regională catalană