Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6070 – Predica/Generali Vie/Europe Avenue) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE