Întrebare scrisă E-8244/10 Nessa Childers (S&D) adresată Comisiei. Asistenţa medicală transfrontalieră - dezbatere dominată de chestiuni economice