Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 21 aprilie 2010. # Peek & Cloppenburg şi van Graaf GmbH & Co. KG împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Thai Silk - Marcă națională figurativă anterioară reprezentând o pasăre - Admisibilitatea acțiunii - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]. # Cauza T-361/08. Peek & Cloppenburg și van Graaf/OHMI-Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk) TITJUR