/* */

Întrebare scrisă E-010631/10 Romana Jordan Cizelj (PPE) adresată Comisiei. Comunitatea naţională slovenă din Italia