Întrebare scrisă E-6730/09 adresată de Franz Obermayr (NI) Comisiei. Mijloace destinate publicităţii acordate de UE Regatului Unit