Întrebare scrisă E-6646/10 Seán Kelly (PPE) adresată Comisiei. Învățarea și predarea limbilor străine în afara Programului de învățare de-a lungul vieții