Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 10 juni 2004 in zaak T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno tegen Europees Parlement (Ambtenaren — Hulpfunctionaris — Conferentietolk — Artikel 74 van Regeling andere personeelsleden — Einde van aanstelling)