Cauza C-127/12: Acțiune introdusă la 7 martie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei