Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5784 – Magna/Semikron/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE