L Concluziile avocatului general Wathelet prezentate la data de19 decembrie 2012. # L împotriva M. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Germania. # Directiva 2001/42/CE - Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului - Articolul 3 alineatele (4) și (5) - Stabilirea tipului de planuri care pot avea efecte semnificative asupra mediului - Planuri de urbanism «de dezvoltare internă» scutite de evaluare ecologică în temeiul legislației naționale - Apreciere eronată a condiției calitative privind «dezvoltarea internă» - Lipsă de relevanță cu privire la validitatea planului de urbanism - Atingere adusă efectului util al directivei. # Cauza C-463/11. TITJUR