Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de3 februarie 1987.