Întrebare scrisă E-010516/10 Diogo Feio (PPE) adresată Comisiei. Programul de lucru al Comisiei pe 2011 – comerţul internaţional