Regulamentul (UE) nr. 449/2010 al Comisiei din 25 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole și produse agricole transformate provenind din Egipt și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2276/2003, (CE) nr. 955/2005, (CE) nr. 1002/2007 și (CE) nr. 1455/2007