Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de21 iunie 1979. # Maggi GmbH împotriva Hauptzollamt Münster. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Finanzgericht Münster - Germania. # Sume compensatorii monetare. # Cauza 260/78. TITJUR Maggi