asia T-371/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.4.2019 — Qualcomm ja Qualcomm Europe v. komissio (Kilpailu — Kuluttajaelektroniikkalaitteissa käytettävien kantataajuuspiirisarjojen markkinat — Hallinnollinen menettely — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohta ja 24 artiklan 1 kohdan d alakohta — Päätös tietojensaantipyynnöstä — Perusteluvelvollisuus — Pyydettyjen tietojen tarpeellisuus — Oikeasuhteisuus — Todistustaakka — Periaate, joka koskee oikeutta olla myöntämättä syyllisyyttään — Hyvän hallinnon periaate)