Cauza F-97/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 30 noiembrie 2010 — Taillard/Parlamentul European (Funcție publică — Funcționari — Concedii medicale succesive — Arbitraj — Concluzii prin care se constată existența capacității de muncă — Respingere a unui nou certificat medical întocmit în mod legal — Lipsa unui control medical — Scădere a duratei concediului medical din durata concediului anual — Inadmisibilitate — Acțiune în anulare și în despăgubire)