Întrebare scrisă E-6766/09 adresată de Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Comisiei. Rata şomajului în Grecia