Ordonanța președintelui Tribunalului Funcției Publice din 20 martie 2012. # Emil Hristov împotriva Comisiei Europene și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA, Londra). # Funcție publică - Măsuri provizorii. # Cauza F-2/12 R. TITJUR Hristov/Comisia și EMA