Hotărârea Curții (Camera a opta) din 12 noiembrie 2020.