Întrebare scrisă E-011062/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Riscuri privind securitatea constatate în centralele nucleare europene în urma testelor de rezistență