/* */

Întrebare scrisă E-0714/10 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Comisiei. Echipament Nitrox