Cauza F-76/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 Grazyte/Comisia [Funcție publică — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut — Perioadă de referință de 10 ani — Dată de la care începe să curgă termenul — Dată la care se împlinește termenul — Neutralizare a perioadelor de serviciu efectuate pentru o organizație internațională — Aplicare prin analogie a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut]