Zadeva C-591/18 P: Pritožba, ki sta jo Brugg Kabel AG in Kabelwerke Brugg AG Holding 21. septembra 2018 vložili zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-441/14, Brugg Kabel AG in Kabelwerke Brugg AG Holding/Evropska komisija