Úřední věstník Evropské unie, L 25, 26. leden 2013